Verzorgende IG niveau 3

Wat is de betekenis van verzorgende IG?
Verzorgende IG betekent voluit Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG). De term VIG of VIG’er wordt ook vaak gebruikt. Dat is dus hetzelfde als verzorgende IG. De Verzorgende IG is opgeleid in het Nederlandse middelbaar beroepsonderwijs (MBO) op niveau 3 en werkt in de verpleging, verzorging, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, kraamzorg of gehandicaptenzorg. Het is een afwisselende baan waar veel vraag naar is. Een mooie baan ook als u ervan houdt mensen te helpen en samen te werken met mensen.

Wat doet een verzorgende IG?
Een verzorgende IG helpt en ondersteunt mensen die zichzelf (tijdelijk) niet kunnen redden. Denk aan oudere mensen, mensen die moeten revalideren na een operatie of vrouwen die zijn bevallen. De ondersteuning bestaat uit het verlenen van zorg en begeleiding. Als verzorgende IG verricht u verpleegtechnische handelingen, zoals injecteren of het inbrengen van een katheter. Ook neemt u huishoudelijke taken op zich. U onderhoudt contact met familie en huisarts en eventueel ook met maatschappelijk werk, verpleegkundige of fysiotherapeut. U helpt bij het opstellen van een zorgplan.

Wat is het verschil tussen een verzorgende IG en een verpleegkundige?
Verzorgenden IG helpen bij de dagelijkse basiszorg, zoals wassen en aankleden, en geven ondersteuning bij dagelijkse handelingen. Denk daarbij aan het klaarmaken en serveren van het ontbijt of het bezoek aan het toilet. Daarnaast heeft de verzorgende IG een signalerende functie.
Verpleegkundigen zijn opgeleid op het niveau van MBO-V of HBO-V. Zij zijn actief in de volle breedte van de gezondheidszorg. Verpleegkundigen bieden basiszorg en mogen zelfstandig verpleegtechnische handelingen uitvoeren, zoals prikken, wonden verzorgen, katheter verwisselen, zuurstof aanreiken en bloedsuiker bepalen. Ook coördineren en organiseren ze het verlenen van zorg.
Mocht u de opleiding voor verzorgende IG hebben gevolgd, dan kunt u daarna kiezen voor de opleiding verpleegkundige. Deze opleiding wordt gegeven op het niveau MBO 4. Een verzorgende IG doet grotendeels hetzelfde werk als een verpleegkundige. Beide beroepen hebben het MBO-niveau. Het verschil is dat de verpleegkundige meer te maken heeft met situaties die snel veranderen. Hun werk is veelomvattender en complexer.

Wat is het verschil tussen een verzorgende en een verzorgende IG?
Het verschil tussen verzorgende en verzorgende IG? Dat zit in het niveau en in de bevoegdheden. Een verzorgende richt zich met name op het welzijn van de cliënt en voert licht verzorgende handelingen uit, zoals koffie zetten, ontbijt klaarmaken, assisteren bij wassen en aankleden en huishoudelijke werkzaamheden als stofzuigen en afwassen. De verzorgende heeft niveau 2.
Als verzorgende IG heeft u niveau 3. U kunt en mag verpleegtechnische handelingen uitvoeren, zoals injecteren, katheteriseren en een maagsonde inbrengen. Verzorgenden zonder deze opleiding mogen dit niet (ze zijn hiertoe niet bevoegd). In de opleiding tot verzorgende IG komen deze handelingen aan bod in een aparte module.

Wilt u verzorgende IG worden?
Om verzorgende IG te worden moet u een diploma behalen, erkend door zorginstellingen (werkgevers) en de beroepsvereniging. U wordt dan officieel geregistreerd als verzorgende IG. U kunt dit diploma behalen door een erkende MBO-opleiding Verzorgende IG te volgen. Starsource biedt deze opleiding aan in de vorm van een leer-werktraject (BBL), zodat naast lessen ook direct ervaring wordt opgedaan in de praktijk.