Voor gemeenten en instanties

Bent u betrokken bij het naar werk begeleiden van statushouders?

Starsource biedt duurzame arbeidsintegratie en participatie. Een leerwerktraject van 18 maanden (BBL) is hoe wij met uw hulp statushouders opleiden tot Verzorgende IG niveau 3.

ONZE WERKWIJZE

Werving en selectietraject

Een belangrijke rol voor de gemeente is weggelegd bij de start van het traject. De werving voor kandidaten zal via een centrale oproep gaan om uit zoveel mogelijk kanshebbende kandidaten te bereiken. Hierbij worden de bestaande contacten tussen statushouders in uw gemeente/regio en hun klantmanagers gebruikt, zij kunnen de geinteresseerden adviseren. Uit de aanmeldingen wordt vervolgens samen met de deelnemende zorginstellingen een selectie gemaakt.

Onze aandacht voor resultaat

Tijdens de opleiding de interactie met de kandidaten een essentiele rol. Via persoonlijke ontwikkeling, begeleiding en motiveren van de deelnemers willen we er zeker van zijn dat alle kandidaten hun diploma behalen en daarna aan de slag kunnen in de zorg. Door het enorme aantal vacatures in het land is het diploma feitelijk een baangarantie.

  Gedurende de hele opleiding heeft elke kandidaat wekelijks privé tijd met een jobcoach vanuit Starsource. Deze coach begeleidt bij alle zaken die gebeuren tijdens het opleidingstraject. Dit kan variëren van het herkennen en bespreekbaar maken van problemen bij de voortgang van de opleiding of de stage, tot het vinden van balans tussen het ideale leerklimaat en een goede thuissituatie. Natuurlijk hebben ook de stagebegeleider en andere betrokkenen vanuit de zorginstelling een belangrijke rol om te zorgen voor een warm bad voor hun nieuwe collega, om open te staan voor elkaars opvattingen en achtergrond.   Tot slot zorgt Starsource ervoor dat alle kandidaten bijgestaan worden bij het leren van de taal doordat elke kandidaat een vrijwilliger (taalbuddy) krijgt die met hen de taal oefent.

Wat onze opleiding te bieden heeft

Naast de vakinhoudelijke opleiding heeft dit traject een paar bijzondere eigenschappen die zorgen voor kwaliteit en snelle maar duurzame inzet van de kandidaten in de arbeidsmarkt. Dit is wat ons onderscheidt:

ORIENTATIEFASE

6-8 weken meelopen bij deelgebieden binnen de zorg. De affiniteit van de kandidaten met werken in de zorg wordt beoordeeld. Een deel van de kandidaten zal hier uitvallen. Belangrijk voor de gemeente is dat na deze korte periode de kandidaten 24 uur stage gaan lopen per week, waardoor de bijstandsuitkering mogelijk kan vervallen.

EXTRA TAALONDERWIJS

Extra taalonderwijs, inclusief vakjargon en de (zorg)cultuur in Nederland, gedurende de hele opleiding. Uit eerdere projecten blijkt taal een van de belangrijkste factoren voor het slagen van opleiding en arbeidsparticipatie.

STAGEPERIODE MET VEEL PERSOONLIJKE AANDACHT

De beroepspraktijkvorming (BPV, stage) duurt de gehele opleiding. Persoonlijke begeleiding komt van zowel de zorginstelling als de jobcoach en de vrijwillige taalbuddy’s.

Wat kost het om mee te doen?

Alle betrokken partijen hebben baat bij het resultaat van het opleiden van statushouders, daarom dragen alle partijen ook bij. Voor de gemeente vragen we bemiddelingskosten voor elke kandidaat uit die gemeente:

BEMIDDELING

€3990

Dit betreft alleen de kandidaten die daadwerkelijk doorstromen na de orientatiefase

Best Buy