Voor werkgevers in zorg & welzijn

Heeft u momenteel vacatures en moeite deze in te vullen ?

Starsource biedt een oplossing die voor u interessant is! Via een 18 maanden BBL traject kunnen wij samen met u gemotiveerde statushouders opleiden tot Verzorgende IG niveau 3.

Wat onze opleiding te bieden heeft

Het opleidingstraject heeft een aantal bijzondere kenmerken, naast de normale vakinhoudelijke opleiding (zoals verpleegtechnische handelingen en medisch rekenen). Dit is wat ons onderscheidt:

ORIENTATIEFASE

6-8 weken meelopen bij deelgebieden binnen de zorg. De affiniteit van de kandidaten met werken in de zorg wordt beoordeeld. De ervaring leert dat een deel van de kandidaten in deze fase alsnog besluit te stoppen met de opleiding. Hiermee is rekening gehouden in de totale beoogde uitstroom.

EXTRA TAALONDERWIJS

Extra taalonderwijs, inclusief vakjargon en de (zorg)cultuur in Nederland, gedurende de hele opleiding, met een intensieve periode in de eerste twee maanden.

STAGEPERIODE MET VEEL PERSOONLIJKE AANDACHT

Een beroepspraktijkvorming (BPV, stage) van 16 maanden bij de zorginstelling. Tijdens deze periode wordt 2-3 dagen per week stage gelopen.

Onze aandacht voor resultaat

Tijdens de opleiding de interactie met de kandidaten een essentiele rol; persoonlijke ontwikkeling, begeleiding en motiveren van de deelnemers om hun diploma te behalen.

Gedurende de hele opleiding heeft elke kandidaat wekelijks privé tijd met een jobcoach vanuit Starsource. Deze coach begeleidt bij alle zaken die gebeuren tijdens het opleidingstraject. Dit kan variëren van het herkennen en bespreekbaar maken van problemen bij de voortgang van de opleiding of de stage, tot het vinden van balans tussen het ideale leerklimaat en een goede thuissituatie.

Natuurlijk hebben ook de stagebegeleider en andere betrokkenen vanuit de zorginstelling een belangrijke rol om te zorgen voor een warm bad voor hun nieuwe collega, om open te staan voor elkaars opvattingen en achtergrond.

Tot slot zorgt Starsource ervoor dat alle kandidaten bijgestaan worden bij het leren van de taal doordat elke kandidaat een vrijwilliger (taalbuddy) krijgt die met hen de taal oefent.

Neem met uw instelling ook deel aan het programma.

ONZE WERKWIJZE

Werving en selectietraject

De werving voor kandidaten zal via een centrale oproep gaan en de bestaande contacten tussen statushouders en klantmanagers van de gemeenten zullen daarbij worden ingezet.

De in aanmerking komende kandidaten zullen vervolgens ‘solliciteren’ bij een of meer van de deelnemende zorginstellingen, zodat wederzijds een goede match gevonden.

De definitieve deelnemers worden dus in samenspraak gekozen.

Wat kost het om mee te doen?

Alle betrokken partijen hebben baat bij het resultaat van het opleiden van statushouders, daarom dragen alle partijen ook bij. Voor zorginstellingen vragen we drie componenten per kandidaat:

BEMIDDELING

€2990

Dit betreft alleen de kandidaten die daadwerkelijk doorstromen na de orientatiefase

Best Buy

LOONKOSTEN

Variabel

De kandidaten werken bij uw instelling tijdens hun stage en hebben recht op salaris. Afhankelijk van de situatie van de kandidaat (bijstand) kan een deel van deze loonkosten vervallen

Best Buy

  Neem met uw instelling ook deel aan het programma.

  Subsidie opleidingskosten

  ​Voor de opleiding tot verzorgende zijn meerdere subsidies vanuit de overheid beschikbaar. Dankzij deze subsidies is het mogelijk om behalve loonkosten tegen zeer lage kosten nieuwe professionals op te leiden.

  Sectorplan Plus

  SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in zorg en welzijn.

  Praktijkleren

  Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden.

  Stagefonds Zorg

  Het Stagefonds Zorg heeft als doel om het aantal stageplaatsen bij zorgaanbieders te vergroten en de begeleiding van stagiaires te verbeteren. Knelpunten in de arbeidsmarkt kunnen zo worden opgelost of voorkomen.